Неукрепени керемиди

Неукрепени керемиди

Неукрепени керемиди по периферията на скатовете