Неспазено разстояние между летвите

Неспазено разстояние между летвите

Неспазено разстояние между летвите в зависимост от наклона на покрива