10 години гаранция на Соларен покрив Брамак

f1d0667725

Сертификатите, получени от реномирани изследователски центрове, допринесоха за включване на слънчевите колектори Брамак в списъка на програма REECL (www.reecl.org). Сертификат SOLAR KEYMARK, знак на Европейската асоциация на националните институти по стандартизация и сертификат от Аrsenal Research, съгласно ЕN 12975-2 са най-уважаваните и гарантиращи качеството на слънчевия колектор удостоверения на европейския пазар. За още по-голяма сигурност Брамак дава 10 годишна писмена гаранция на слънчевите колектори.