Bewust van duurzaamheid

BMI Monier

Bij BMI Monier voelen we ons verantwoordelijk om het milieu zo min mogelijk te belasten. Dat besef hebben we al lang. Wij waren één van de eerste producenten in de bouw die LCA onderzoeken naar haar producten heeft laten doen, daardoor weten wij precies wat de impact van onze dakpannen is op het milieu. Daarnaast beschikken al onze dakpannen over het CE-keurmerk met DoP (Declaration of Performance) Prestatieverklaring. 

We kijken vooruit

Net als u vinden we het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met het milieu. Daarom maken we bewuste keuzes: we willen de generaties na ons immers zo min mogelijk opzadelen met milieuproblemen. Zo veel mogelijk kiezen we voor milieuvriendelijke productiemethodes of alternatieven. Vrijwel al onze dakpannen zijn voorzien van het DUBOkeur, een kwalificatie die aangeeft dat de milieubelasting bij het produceren en gedurende de levensduur van de dakpannen tot een minimum beperkt wordt. Daar zijn we trots op! 

Gunstige milieu prestaties 

De betondakpannen van BMI Monier lieten al opvallende milieuprestaties zien, deze nieuw ontwikkelde methode sluit daarop naadloos aan. Betondakpannen leveren namelijk tot 80% minder CO 2-emissie op dan andere dakbedekkingen. Bovendien neemt dit type dakpannen 15 à 20% van de bij productie ontstane emissie zelf weer op en wordt minder energie  gebruikt dan bij de productie van keramische dakpannen.
 

Duurzame bronnen behouden

BMI Icopal

BMI Icopal zet zich in om natuurlijke bronnen te behouden. Om deze doelstelling te bereiken recyclen we waar mogelijk en is de ontwikkeling en productie van dakbedekking en waterdichte membranen gericht op minimaal gebruik van energie en grondstoffen. BMI Icopal is actief betrokken bij projecten en organisaties waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken op duurzaam gebied.

Waar zijn we mee bezig? Wat hebben we al bereikt?

Hieronder vindt u een overzicht van onze duurzame activiteiten, die bijdragen aan het halen van onze milieudoelstelling. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe initiatieven op duurzaam gebied. 

Bitumenrecycling

Als eerste en enige in de wereld heeft BMI Icopal een recycling installatie, waarbij oude bitumen dakbedekking kan worden gerecycled en hergebruikt als volwaardige grondstof voor nieuwe dakbedekking. Dit proces noemen we BiELSo (Bitumen Endless Life Solution). Hergebruik van bitumen levert een forse CO2-besparing op in de hele bouwketen. Eén ton ingezameld en goedgekeurd dakafval geeft 1,5 ton CO2 besparing.

Inzamelen oud bitumen

Om hergebruik van bitumen te stimuleren hebben wij een inzamelingssysteem voor bitumineus snijafval opgezet. Zo hoeft snijafval niet meer naar de afvalverwerking. Daarnaast hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig, waarmee we veel energie besparen. Inleveren is gratis bij de speciale bitumen inleverpunten. Daarnaast zorgt een spaarsysteem voor korting op dakproducten.
Ook gesorteerde oude bedekking van sloopdaken zamelen we in om vervolgens te recyclen.

Het nieuwe branden

Met ‘het nieuwe branden’ maakt BMI Icopal energie-efficiënt werken mogelijk. Door gebruik te maken van de gepatenteerde grooves-technologie bij de productie van alle EshaGum (APP) en EshaFlex (SBS) brandrollen levert het nieuwe branden een vermindering van het gasverbruik tot 25% op. Hierdoor reduceert het verwerkingsproces de CO2-uitstoot en kan daarmee bijdragen aan de score op de CO2 prestatieladder van het dakdekkersbedrijf.

Duurzame productontwikkeling: Eco-Activ

BMI Icopal investeert veel in duurzame ontwikkelingen voor daken. De producten die hieruit voortkomen worden op de markt gebracht onder de naam Eco-Activ®. Door toepassing van de innovatieve Eco-Activ® systemen, krijgt elke m² dakoppervlak een extra functie, waarmee daken een positieve bijdrage kunnen leveren aan de milieu- en klimaatproblematiek.

Levensduurrapporten

Het BDA Levensduurrrapport toont aan dat de APP (EshaGum) en SBS (EshaFlex) dakbedekking van BMI Icopal een lange bewezen en verwachte levensduur hebben.

LCA (milieuprofiel)

Uitgangspunten voor duurzame producten zijn kwaliteit en levensduur. BMI Icopal is erg actief op het gebied van LCA’s (milieuprofielen van producten). Sinds 1995 heeft zij een eigen LCA methodiek voor milieugerichte productontwikkeling. Daarnaast werkt zij voor specifieke producten aan nauwkeurige profielen volgens EN 15804 samen met TNO en Nibé.

100% groene stroom

BMI Icopal gebruikt 100% groene stroom (opgewekt met wind- en zonne-energie).

REACH

Alle grondstoffen,die BMI Icopal gebruikt voldoen aan REACH, waarmee veiligheidsrisico’s zijn geïnventariseerd en geoptimaliseerd.
 

Producten

Ontdek onze dakbedekkingen

Vind alle informatie over onze producten

 

BMI Academy

Bekijk het opleidingsaanbod

Praktische opleidingen voor dakprofessionals

 

Bestekservice

Naar de bestekservice

Genereer eenvoudig een complete bestektekst

 

Garanties

Ontdek onze garanties

Onze producten en systemen worden geleverd met uitgebreide garanties

 

Nieuws

Nieuws en persberichten

Lees hier ons laatste nieuws

 

Voor professionals

Ontdek onze extra’s voor professionals

Opleidingen voor professionals

Contact

BMI Belgium
Wijngaardveld 25, 9300 Aalst
T: 053 72 96 72

E: info.be.monier@bmigroup.com


BMI Belgium Dakservice
Wijngaardveld 25, 9300 Aalst
T: 053 72 96 72
E: service.be@bmigroup.com

Meer contactgegevens BMI België
Meer contactgegevens BMI België